Spoločnosť TREVYS s.r.o. so sídlom v Trenčíne je poskytovateľom služieb v oblasti výťahovej techniky. Ako samostatná firma pôsobíme od roku 2001. Našim zákazníkom poskytujeme kompletnú starostlivosť o výťahy. Zameriavame sa hlavne na riešenie problematiky výťahov v bytových domoch.

Našou snahou je poskytovať dlhodobo kvalitné služby, rozširovať spoluprácu so správcami bytových domov a spoločenstvami vlastníkov bytov hlavne v Trenčíne a okolí, a tým si vytvárať stabilné miesto na trhu.

Pri svojej práci uplatňujeme dlhoročné skúsenosti a odbornosť v tejto oblasti. Garantujeme, že všetky práce a činnosti na výťahoch budú vykonávané na profesionálnej úrovni a v dobrej kvalite v záujme zabezpečenia ich bezpečnej a bezporuchovej prevádzky.

Kladieme tiež dôraz na komunikáciu so zástupcami vlastníkov bytov, na ich informovanosť o problematike prevádzky výťahov v ich dome. Okrem bežného servisu ponúkame riešenia na zvýšenie bezpečnosti konkrétneho výťahu, jeho spoľahlivosti a komfortu. Podľa finančných možností zákazníka to môže byť formou kompletnej výmeny alebo aspoň určitého stupňa modernizácie.


Priority našej spoločnosti sú

  • Spokojnosť zákazníka
  • Kvalita poskytovaných služieb
  • Spoľahlivé plnenie jednotlivých zákaziek
  • Profesionálny prístup pracovníkov