V súčasnej dobe zabezpečujeme

 • Kompletný servis - 300 výťahov prevažne v Trenčíne a v blízkom okolí
 • Odborné prehliadky (revízie) a odborné skúšky - 300 výťahov

Za posledné roky sme realizovali

 • Kompletnú výmenu 107 výťahov
 • Modernizáciu väčšieho rozsahu 78 výťahov

Prehľad niektorých realizácií za posledné roky:

Nové výťahy - kompletná výmena a montáž


 • LC DOUBLEspace 450/1,0 - byt. dom ul. Šafárikova 2739/16, Trenčín - 2022
 • LC DOUBLEspace 500/1,0 - byt. dom ul. Šmidkeho 2654/16, Trenčín - 2022
 • LC DOUBLEspace 450/1,0 - byt. dom ul. Šmidkeho 2650/14, Trenčín - 2022
 • LC DOUBLEspace 450/1,0 - byt. dom ul. Bazovského 2747/12, Trenčín - 2022
 • LC DOUBLEspace 400/1,0 - byt. dom ul. M. Bela 2503/15, Trenčín - 2022
 • LC DOUBLEspace 400/1,0 - byt. dom ul. M. Bela 2503/13, Trenčín - 2022
 • LC DOUBLEspace 400/1,0 - byt. dom ul. M. Bela 2503/11, Trenčín - 2022
 • LC DOUBLEspace 450/1,0 - byt. dom ul. Gen.Svobodu 2753/7, Trenčín - 2021
 • LC MINI 320/0,16 - ul. Nemocničná 777/5, Trenčín - 2021
 • LC DOUBLEspace 400/1,0 - byt. dom ul. M. Bela 2499/5, Trenčín - 2021
 • LC DOUBLEspace 400/1,0 - byt. dom ul. M. Bela 2499/3, Trenčín - 2021
 • LC DOUBLEspace 400/1,0 - byt. dom ul. M. Bela 2499/1, Trenčín - 2021
 • LC DOUBLEspace 450/1,0 - byt. dom ul. Bazovského 2744/6, Trenčín - 2020
 • LC DOUBLEspace 500/1,0 - byt. dom ul. Žilinská 642/6, Trenčín - 2020
 • LC DOUBLEspace 400/1,0 - byt. dom ul. Halalovka 2389/10, Trenčín - 2020
 • LC DOUBLEspace 400/1,0 - byt. dom ul. Gagarinova 1716, Trenčín - 2020
 • LC DOUBLEspace 450/1,0 - byt. dom ul. Gen. Svobodu 2752, Trenčín - 2020
 • LC DOUBLEspace 400/1,0 - byt. dom ul. Gagarinova 1716, Trenčín - 2020
 • LC DOUBLEspace 450/1,0 - byt. dom ul. Soblahovská 1105/15, Trenčín-2020
 • LC DOUBLEspace 450/1,0 - byt. dom ul. Soblahovská 1105/13, Trenčín-2020
 • LC DOUBLEspace 450/1,0 - byt. dom ul. J.Halašu 2633/18, Trenčín - 2020
 • LC DOUBLEspace 450/1,0 - byt. dom ul. Šafárikova 2724/2, Trenčín - 2019
 • LC DOUBLEspace 450/1,0 - byt. dom ul. Soblahovská 1105/11, Trenčín-2019
 • LC DOUBLEspace 450/1,0 - byt. dom ul. Soblahovská 1105/9, Trenčín-2019
 • LC DOUBLEspace 400/1,0 - byt. dom ul. Clementisova 664/6, Trenčín - 2019
 • LC DOUBLEspace 450/1,0 - byt. dom ul. Šmidkeho 2606/1, Trenčín - 2019
 • LC DOUBLEspace 400/1,0 - byt. dom ul. Clementisova 656/2, Trenčín - 2019
 • LC DOUBLEspace 400/1,0 - byt. dom ul. Hodžova 1489, Trenčín - 2019
 • LC DOUBLEspace 400/1,0 - byt. dom ul. Hodžova 1489, Trenčín - 2019
 • LC DOUBLEspace 450/1,0 - byt. dom ul. J.Halašu 2634/16 Trenčín - 2019
 • LC DOUBLEspace 400/1,0 - byt. dom ul. Dibrovova 245/2, Stará Turá - 2019
 • LC DOUBLEspace 400/1,0 - byt. dom ul. Halalovka 2367/9, Trenčín - 2019
 • LC DOUBLEspace 400/1,0 - byt. dom ul. Halalovka 2367/7, Trenčín - 2018
 • LC mini 500/0,15 - Centrum sociálnych služieb, Bánovce nad Bebravou - 2018
 • LC DOUBLEspace 900/1,0 - byt. dom ul. Západná 2498/16, Trenčín - 2018
 • LC DOUBLEspace 450/1,0 - byt. dom ul. Západná 2498/16, Trenčín - 2018
 • LC DOUBLEspace 400/1,0 - byt. dom ul. M.Bela 2504/17, Trenčín - 2018
 • LC DOUBLEspace 400/1,0 - byt. dom ul. M.Bela 2504/19, Trenčín - 2018
 • LC DOUBLEspace 400/1,0 - byt. dom ul. M.Bela 2504/21, Trenčín - 2018
 • LC DOUBLEspace 400/1,0 - byt. dom ul. Opatovská  666/43, Trenčín - 2018
 • LC DOUBLEspace 450/1,0 - byt. dom ul. Šafárikova  2731/6, Trenčín - 2018
 • LC DOUBLEspace 400/1,0 - byt. dom ul. Partizánska  798, Trenčín - 2018
 • LC DOUBLEspace 400/1,0 - byt. dom ul. Šoltésovej  1723, Trenčín - 2018
 • LC DOUBLEspace 400/1,0 - byt. dom ul. Šoltésovej  1723, Trenčín - 2018
 • LC DOUBLEspace 400/1,0 - byt. dom ul. Horný Šianec 234/11, Trenčín - 2018
 • LC DOUBLEspace 400/1,0 - byt. dom ul. Halalovka  2389/12, Trenčín - 2018
 • LC DOUBLEspace 400/1,0 - byt. dom ul. Halalovka  2389/8, Trenčín - 2017
 • LC DOUBLEspace 450/1,0 - byt. dom ul. Šmidkeho  2629/7, Trenčín - 2017
 • LC DOUBLEspace 400/1,0 - byt. dom ul. Clementisova 665/8, Trenčín - 2017
 • LC maxi 650/1,0 - HBV Rybníky, byt. dom II - blok A, Soblahov - 2017, investor KM Global, s.r.o., Trenčín
 • LC DOUBLEspace 400/1,0 - byt. dom ul. Pod Skalkou 661/2, Trenčín - 2017
 • LC DOUBLEspace 450/1,0 - byt. dom ul. Clementisova 663/4, Trenčín - 2017
 • LC DOUBLEspace 400/1,0 - byt. dom ul. M. Turkovej 1731, Trenčín - 2017
 • LC DOUBLEspace 400/1,0 - byt. dom ul. I. Krasku 669/6, Trenčín - 2017
 • LC DOUBLEspace 400/1,0 - byt. dom ul. I. Krasku 670/8, Trenčín - 2017 
 • LC DOUBLEspace 400/1,0 - byt. dom ul. Východná 2426/7, Trenčín - 2017
 • LC DOUBLEspace 400/1,0 - byt. dom ul. Kpt. Nálepku 1682, Trenčín - 2017
 • LC DOUBLEspace 450/1,0 - byt. dom ul. Gen. Svobodu 2754, Trenčín - 2017
 • LC DOUBLEspace 400/1,0 - byt. dom ul. Partizánska 798, Trenčín - 2017
 • LC DOUBLEspace 400/1,0 - byt. dom ul. Cementárska 134, H. Srnie - 2016
 • LC DOUBLEspace 450/1,0 - byt. dom ul. Legionárska 660/45, Trenčín - 2016
 • LC DOUBLEspace 450/1,0 - byt. dom ul. Legionárska 660/47, Trenčín - 2016
 • LC DOUBLEspace 400/1,0 - byt. dom ul. Halalovka 2388/2, Trenčín - 2016
 • LC DOUBLEspace 400/1,0 - byt. dom ul. Halalovka 2388/4, Trenčín - 2016
 • LC DOUBLEspace 400/1,0 - byt. dom ul. Halalovka 2388/6, Trenčín - 2016
 • LC DOUBLEspace 400/1,0 - byt. dom ul. Dibrovova 243/6, Stará Turá - 2016
 • OL 400/1,0 - bytový dom ul. M. Bela 2462/24, Trenčín - 2016
 • OL 400/1,0 - bytový dom ul. M. Bela 2462/26, Trenčín - 2016
 • OL 400/1,0 - bytový dom ul. M. Bela 2462/28, Trenčín - 2016
 • OL 400/1,0 - bytový dom ul. Hurbanova 152/56, Stará Turá - 2016
 • OL 400/1,0 - bytový dom ul. Hurbanova 152/58, Stará Turá - 2016
 • OL 400/1,0 - bytový dom ul. Hurbanova 152/60, Stará Turá - 2016
 • OL 400/1,0 - bytový dom ul. Hollého 884/16, Trenčín - 2016
 • OL 450/1,0 - bytový dom ul. J. Halašu 2631/22, Trenčín - 2016
 • OL 400/1,0 - bytový dom ul. Kpt. Nálepku 1682/4, Trenčín - 2016
 • OL 450/1,0 - bytový dom ul. Saratovská 2470/2, Trenčín - 2016
 • OL 400/1,0 - bytový dom ul. Žilinská 643/8, Trenčín - 2015
 • OL 450/1,0 - bytový dom ul. Žilinská 649/14, Trenčín - 2015
 • OL 900/0,8 - bytový dom ul. Horný Šianec 235, Trenčín - 2015
 • OL 400/1,0 - bytový dom ul. Horný Šianec 235, Trenčín - 2015
 • OL 450/1,0 - bytový dom ul. 28. októbra 1167/1, Trenčín - 2015
 • OL 450/1,0 - bytový dom ul. 28. októbra 1167/3, Trenčín - 2015
 • OL 450/1,0 - bytový dom ul. 28. októbra 1167/5, Trenčín - 2015
 • OL 400/1,0 - bytový dom ul. Dibrovova 244/4, Stará Turá - 2015
 • OL 450/1,0 - bytový dom ul. Bazovského 2748/14, Trenčín - 2015
 • OL 450/1,0 - bytový dom ul. Obrancov mieru 1150/2, Púchov - 2015
 • OL 450/1,0 - bytový dom ul. Šmidkeho 2424/20, Trenčín - 2014
 • OL 400/1,0 - bytový dom ul. Hollého 882/20, Trenčín - 2014
 • OL 400/1,0 - bytový dom ul. Beckovská 2319/23, Trenčín - 2014
 • OL 400/1,0 - bytový dom ul. Beckovská 2319/21, Trenčín - 2014
 • OL 400/1,0 - bytový dom ul. Beckovská 2319/19, Trenčín - 2014
 • OL 400/1,0 - bytový dom ul. M. Turkovej 1731, Trenčín - 2013
 • OL 400/1,0 - bytový dom ul. M. Bela 2448/23, Trenčín - 2013
 • OLJN 400/1,0 – bytový dom ul. Hollého 889/6, Trenčín - 2013
 • OLJN 400/1,0 – bytový dom ul. Hollého 888/8, Trenčín - 2013
 • OLJN 400/1,0 – bytový dom ul. Hollého 887/10, Trenčín - 2013
 • OLJN 400/1,0 – bytový dom ul. Hollého 886/12, Trenčín - 2013
 • OTV 400/1,0 – bytový dom ul. Hurbanova 157/78, Stará Turá - 2013
 • OL 420/1,0 - bytový dom ul. Západná 2518/11, Trenčín - 2013
 • OTV 450/1,0 - bytový dom ul. T. Vansovej 2757/1, Trenčín - 2012
 • OTV 360/1,0 - bytový dom ul. J. Hollého 891/2, Trenčín - 2012
 • OTV 360/1,0 - bytový dom ul. J. Halašu 2702/3, Trenčín - 2012
 • OL 350/1,0 - bytový dom ul. M. Bela 2500/7, Trenčín - 2011
 • OL 350/1,0 - bytový dom ul. M. Bela 2500/9, Trenčín - 2011
 • TSOV 400/1,0 - bytový dom ul. T. Vansovej 2742, Trenčín - 2010
 • TSOV 400/1,0 - bytový dom ul. Novomeského 2666/6, Trenčín - 2009
 • HOV 600/0,63 - polyfunkčný objekt PAVA, Legionárska 3, Trenčín - 2009

Modernizácia jestvujúcich výťahov väčšieho rozsahu v bytových domoch

 • TOV 250/0,7 - J. Palu 11/21, Nemšová - 2022
 • TOV 250/0,7 - Dukl.hrdinov 876/18, Trenčín - 2022
 • TOV 250/0,7 - Halalovka 2345/41,43,45, Trenčín - 2021
 • TOV 250/0,7 - Kyjevská 2509/2,4, Trenčín - 2021
 • TOV 250/0,7 - M. Bela 2441/37,39,41, Trenčín - 2020
 • TOV 250/0,7 - Kyjevská 2506/1,3, Trenčín - 2019
 • TOV 250/0,7 - Kyjevská 2491/6,8, Trenčín - 2018
 • TOV 250/0,7 - Halalovka 2393/24,26,28, Trenčín - 2017
 • TOV 250/0,7 - J. Palu 13/25, Nemšová - 2017
 • TOV 250/0,7 - Halalovka 2369/17,19, Trenčín - 2017
 • TOV 250/0,7 - Soblahovská 1114, Trenčín - 2017
 • TOV 250/0,7 - Halalovka  2347/51, 53, 55, Trenčín - 2016
 • TOV 250/0,7 - J. Palu 7/13, 8/15, Nemšová - 2016
 • TOV 250/0,7 - J. Palu 6/11, Nemšová - 2015
 • TOV 250/0,7 - Východná 2339/23, 25, Trenčín - 2015
 • TOV 250/0,7 - J. Palu 12/13, Nemšová - 2015
 • TOV 250/0,7 – Partizánska 799, Trenčín - 2014
 • TOV 250/0,7 – M. Bela 2497/10, 12, Trenčín - 2014
 • TOV 250/0,7 – SNP 265/11, Stará Turá - 2014
 • TOV 250/0,7 – Soblahovská 1107, Trenčín - 2014
 • BOV 250/0,5 – Bazovského 2746, Trenčín - 2013
 • TOV 250/0,7 – M. Bela 2449/25, 27, Trenčín - 2013
 • TOV 250/0,7 – Sibírska 691/2, 692/4, Trenčín - 2013
 • BOV 250/0,5 – Hurbanova 139/28, 30, 32, 34, Stará Turá - 2013
 • BOV 250/0,5 – Hurbanova 3157/66, Stará Turá - 2013
 • BOV 250/0,5 – SNP 149/56, 58, 60, 62, Stará Turá - 2012
 • TOV 320/0,7 – Pred poľom 379/19, Trenčín - 2012
 • TOV 250/0,7 – J. Palu 4/7, 5/9, Nemšová - 2011
 • TOV 250/0,7 – Pádivého 689, 690, Trenčín - 2011
 • TOV 250/0,7 – M. Bela 2465/38, 40, Trenčín - 2011
 • TOV 250/0,7 – Soblahovská 1107, Trenčín - 2011
 • TOV 250/0,7 – Halalovka 2337/15, 17, Trenčín - 2011
 • TOV 250/0,7 – Soblahovská 1109, Trenčín - 2011
 • BOV 250/0,5 – Hurbanova 130/11, 13, 15, Stará Turá - 2011
 • BOV 250/0,5 – Šafárikova 2737, Trenčín - 2011
 • TOV 250/0,7 – Soblahovská 1109, Trenčín - 2010
 • TOV 250/0,7 – Soblahovská 1106, Trenčín - 2010
 • BOV 250/0,5 – Svobodu 2752, Trenčín - 2010
 • BOV 250/0,5 – Jiráskova 165/2, 4, 6, 8, 10, Stará Turá - 2010
 • BOV 250/0,5 – Novomeského 2688, Trenčín - 2009
 • BOV 250/0,5 – Žilinská 658, Trenčín - 2009
 • TNOV 500/0,7 - Západná 2498, Trenčín - 2009
 • BOV 250/0,7 – Sibírska 695/10, Trenčín - 2009