OTV 450/1,0 - bytový dom ul. T. Vansovej 2757/1, Trenčín - 2012


OL 420/1,0 - bytový dom ul. Západná 2518/11, Trenčín - 2013


OL 350/1,0 - bytový dom ul. M. Bela 2500/7, 9, Trenčín - 2011


TSOV 400/1,0 - bytový dom ul. Novomeského 2666/6, Trenčín - 2009


HOV 600/0,63 – polyfunkčný objekt PAVA, Legionárska 3, Trenčín - 2009


TSOV 400/1,0 - bytový dom ul. T. Vansovej 2742, Trenčín - 2010