Profil spoločnosti

 

 

Spoločnosť TREVYS s.r.o. je poskytovateľom služieb v oblasti výťahovej techniky.  Sídlo a servisné stredisko máme na ul. Bratislavská 2058/8  v Trenčíne.  Ako samostatná firma pôsobíme od roku 2001.  Našim zákazníkom poskytujeme kompletnú starostlivosť o výťahy.  Zameriavame sa hlavne na riešenie problematiky výťahov v bytových domoch.  Výmena starých výťahov je nateraz nosnou časťou našej činnosti.

 

trevys.sk - Moderné bezpečné výťahy
trevys.sk - Moderné bezpečné výťahy

Našou snahou je poskytovať dlhodobo kvalitné služby, rozširovať spoluprácu so správcami bytových domov a spoločenstvami vlastníkov bytov, a tým si vytvárať stabilné miesto na trhu.

Pri svojej práci uplatňujeme dlhoročné skúsenosti a odbornosť v tejto oblasti. Garantujeme, že všetky práce a činnosti na výťahoch sú vykonávané na profesionálnej úrovni a v dobrej kvalite v záujme zabezpečenia ich bezpečnej a bezporuchovej prevádzky.

Kladieme tiež dôraz na komunikáciu so zástupcami vlastníkov bytov, na ich informovanosť o problematike prevádzky výťahov v dome. Okrem bežného servisu ponúkame riešenia na zvýšenie bezpečnosti konkrétneho výťahu, jeho spoľahlivosti a komfortu. Podľa finančných možností zákazníka to môže byť formou kompletnej výmeny alebo aspoň určitého stupňa modernizácie.

 

Súčasnosť

V roku 2020 bola ukončená výstavba nového sídla spoločnosti na ulici Bratislavská 2058/8 v Trenčíne. Nová dvojpodlažná budova priniesla nadštandardné pracovné priestory pre našich zamestnancov ale tiež podstatne lepšie manipulačné, skladové, parkovacie a reprezentačné priestory. I. NP využívame pre svoje potreby: servisné stredisko a kancelárske priestory. II. NP zatiaľ prenajímame.

V súčasnosti náš tím tvorí 7 stabilných pracovníkov a 2 externí pracovníci na montáž výťahov. Stavebné práce väčšieho rozsahu máme zmluvne zabezpečené a dohodnuté so stavebnou firmou.

Hlavnou oblasťou našej činnosti je nateraz výmena starých výťahov v bytových domoch. Zároveň na základe servisnej zmluvy vykonávame kompletný servis viac ako 300 výťahov, ktorého súčasťou sú tiež prípadné plánované opravy väčšieho rozsahu, modernizácie, odborné prehliadky (revízie) a odborné skúšky.

K vykonávaniu našej činnosti v zmysle platných predpisov nevyhnutne potrebujeme platné oprávnenia a osvedčenia ale hlavne zdatných odborných pracovníkov.

Vážime si skúsenosti a odbornosť našich ľudí, kladieme dôraz na stabilizáciu kolektívu, pravidelné preškolenie na nové technológie a bezpečnostné prvky. Podstatné je ale adekvátne finančné ohodnotenie a ďalšie benefity.

trevys.sk - Moderné bezpečné výťahy
trevys.sk - Moderné bezpečné výťahy
trevys.sk - Moderné bezpečné výťahy

Oprávnenia

Osvedčenia