Moderné
bezpečné výťahy

Kompletná starostlivosť o výťahy. Odborný tím s dlhoročnými skúsenosťami. Detailne poznáme problematiku prevádzky výťahov v bytových domoch.

22

ROKOV NA TRHU

Havarijná služba 24/7

Možnosť komunikácie s kvalifikovaným pracovníkom 24/7

Vedenie prevádzkovej dokumentácie

Zastupovanie pred kontrolnými orgánmi

Výťahom
sa venujeme
od roku 2001

Spoločnosť TREVYS s.r.o. je poskytovateľom služieb v oblasti výťahovej techniky. Sídlo a servisné stredisko máme na ul. Bratislavská 2058/8 v Trenčíne. Ako samostatná firma pôsobíme od roku 2001. Našim zákazníkom poskytujeme kompletnú starostlivosť o výťahy.  Zameriavame sa hlavne na riešenie problematiky výťahov v bytových domoch.

výťahy trenčín

Naše priority

Spokojnosť zákazníka

Kvalita poskytovaných služieb

Spoľahlivé plnenie jednotlivých zákaziek

Profesionálny prístup pracovníkov

300

kompletný servis výťahov

320

odborné prehliadky a skúšky

78

modernizácia väčšieho rozsahu

107

kompletná výmena za nový výťah

Našou snahou je poskytovať dlhodobo kvalitné služby, rozširovať spoluprácu so správcami bytových domov a spoločenstvami vlastníkov bytov, a tým si upevňovať stabilné miesto na trhu.

Pri svojej práci uplatňujeme dlhoročné skúsenosti a odbornosť v tejto oblasti. Garantujeme, že všetky práce a činnosti na výťahoch sú vykonávané na profesionálnej úrovni v dobrej kvalite v záujme zabezpečenia ich bezpečnej a bezporuchovej prevádzky.

Kladieme tiež dôraz na komunikáciu so zástupcami vlastníkov bytov, na ich informovanosť o problematike prevádzky výťahov v ich dome. Okrem bežného servisu ponúkame riešenia na zvýšenie bezpečnosti konkrétneho výťahu, jeho spoľahlivosti a komfortu. Podľa finančných možností zákazníka to môže byť formou kompletnej výmeny alebo aspoň určitého stupňa modernizácie.

výťahy trenčín

Ponuka služieb

Poradenstvo

Posúdime stav výťahu a bezplatne vypracujeme návrh riešenia na zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti.

Nové výťahy

Kompletná výmena výťahov v bytových domoch, záručný a pozáručný servis. Nové výťahy sú vyrobené popredným českým výrobcom Lift Components s.r.o. Naša firma je autorizovaným regionálnym zástupcom. V plnom rozsahu zabezpečíme odbornú montáž nového výťahu, uvedenie do prevádzky a následný servis počas budúcej prevádzky.

Servis výťahov

Preventívnou údržbou a kvalitným servisom sa dá predísť vzniku väčších porúch a predlžiť životnosť jednotlivých častí výťahu.
Nahlasovanie porúch / stála služba: 0904 158 111

Rekonštrukcie a opravy

Pri rekonštrukcii a generálnej oprave jednotlivých častí výťahu používame overené certifikované komponenty.

Postupná modernizácia

Podľa požiadaviek a finančných možností vypracujeme návrh postupnej modernizácie výťahu na dlhšie časové obdobie.