Naše realizácie

V oblasti kompletných výmen výťahov v bytových domoch v Trenčíne a okolí sme v porovnaní s konkurenciou ďaleko na prvom mieste – v júli 2021 sme uviedli do prevádzky 100-tý nový výťah.

Prehľad niektorých realizácií za posledné roky:

Nové výťahy - kompletná výmena a montáž

Modernizácia jestvujúcich výťahov väčšieho rozsahu v bytových domoch