Nové výťahy

 

Ponúkame kompletnú dodávku a montáž výťahov do bytových domov, komerčných budov, zdravotníckych a sociálnych zariadení a pod.

Nosným programom našej činnosti je výmena starých výťahov v bytových domoch. Zastávame názor, že len kompletná výmena výťahu a prípadná úprava výťahovej šachty je zárukou spokojnosti zákazníka.

Ďalšou oblasťou je montáž výťahov a výťahových šácht určených do bytových domov bez výťahu.

Nový výťah musí spĺňať požiadavky smerníc EU pre výťahy a súvisiace predpisy platné pre Slovenskú republiku. Dosahuje technickú a estetickú úroveň dnešnej doby.

Výťahy  Nové výťahy sú vyrobené popredným českým výrobcom Lift Components s.r.o.. www.liftcomponents.sk.  Vo výrobnom závode v Karvinej sú výťahy vyrobené, otestované a prebieha tu ich vývoj. A čo je dôležité, výrobca tiež garantuje dostupnosť náhradných dielov počas budúcej prevádzky výťahu.

Naša firma je autorizovaným regionálnym zástupcom. V plnom rozsahu zabezpečíme odbornú montáž nového výťahu, uvedenie do prevádzky a následný servis počas budúcej prevádzky.


trevys.sk - Moderné bezpečné výťahy

Výmenou starého výťahu dosiahneme:

  • splnenie všetkých bezpečnostných požiadaviek
  • okamžitú obnovu celého zariadenia
  • podstatné zvýšenie úžitkovej hodnoty a komfortu
  • relatívne nižšie prevádzkové náklady a úsporu el. energie, vyššia spoľahlivosť
  • v budúcnosti nevznikne problém z dôvodu nesplnenia bezpečnostných noriem
  • maximálne využitie priestoru šachty – zväčšenie kabíny
trevys.sk - Moderné bezpečné výťahy
trevys.sk - Moderné bezpečné výťahy
trevys.sk - Moderné bezpečné výťahy