Postupná modernizácia

Podľa požiadaviek a finančných možností Vám vypracujeme návrh postupnej modernizácie výťahu na dlhšie časové obdobie.

 

Je možné ju rozložiť do niekoľkých stupňov.  Je vhodná len v prípade častejších porúch a zníženej úrovne bezpečnosti výťahu v dôsledku jeho opotrebenia, za súčasného nedostatku finančných prostriedkov na celkovú modernizáciu resp. výmenu výťahu.  Jej realizáciou v uvedenom rozsahu sa dosiahne podstatné zníženie poruchovosti zariadenia, predĺženie životnosti a zvýšenie bezpečnosti. Rozšíria sa užívateľské funkcie výťahu a zlepší sa komfort jazdy plynulým rozjazdom a dojazdom kabíny.  V zmysle  STN EN 81-80 sa na jestvujúcom výťahu dosiahne odstránenie viacerých prevádzkových rizík.

trevys.sk - Moderné bezpečné výťahy trevys.sk - Moderné bezpečné výťahy
trevys.sk - Moderné bezpečné výťahy trevys.sk - Moderné bezpečné výťahy
trevys.sk - Moderné bezpečné výťahy trevys.sk - Moderné bezpečné výťahy