Rekonštrukcie a opravy

trevys.sk - Moderné bezpečné výťahy

Pri generálnych a bežných opravách jednotlivých častí výťahu používame overené a certifikované komponenty. U starších výťahov sa jedná hlavne o generálne opravy výťahových strojov.

trevys.sk - Moderné bezpečné výťahy