Servis výťahov

 

Na túto oblasť našej činnosti kladieme najvyšší dôraz. Vieme, že spokojnosť zákazníka si zabezpečíme len kvalitným servisom a včasnými a rýchlymi opravami.

Zárukou kvalitnej práce sú naši odborní pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami. Našou prioritou je ich adekvátne mzdové ohodnotenie. Neustále tiež investujeme do pravidelného vzdelávania a technického vybavenia.

Servisnú činnosť vykonávame na základe servisnej zmluvy v rozsahu podľa platných predpisov a dohodnutých činností. V paušálnej cene sú zvyčajne zahrnuté:

  • odborné prehliadky (3 mesačné revízie)
  • prevádzkové prehliadky
  • mazanie, čistenie
  • 24 hod havarijná služba
  • doprava
  • servisný zásah počas pracovnej doby, okrem úmyselného poškodenia a prípadnej výmeny dielov po skončení záručnej doby

 

trevys.sk - Moderné bezpečné výťahy

 

V Trenčíne a blízkom okolí vykonávame kompletný servis na viac ako 300 výťahoch.