Náš tím

František Pleva
František Pleva Zakladateľ a konateľ spoločnosti
trevys@trevys.sk
+421 904 411 209
Jaroslava Mináriková
Jaroslava Mináriková Administratíva a fakturácia
minarikova@trevys.sk
+421 911 664 973
Richard Martinek
Richard Martinek Vedúci servisu výťahov
revízny technik zz
doplníme neskôr
+421 944 113 964
Peter Neuschl
Peter Neuschl Vedúci montáže výťahov
revízny technik zz
doplníme neskôr
+421 904 474 810
Samuel Nemeček
Samuel Nemeček Servisný technik
Ján Jurica
Ján Jurica Servisný technik
Stanislav Guga
Stanislav Guga Servisný technik