Poradenstvo

trevys.sk - Moderné bezpečné výťahy

 

 

Stačí nás osloviť a my Vás radi zorientujeme v problematike. Dohodneme stretnutie u nás  vo firme,  prípadne u Vás v bytovom dome.

Posúdime technický stav výťahu a vypracujeme návrh riešenia na zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti.

Podľa požiadaviek a finančných možností Vám vypracujeme návrh postupnej modernizácie výťahu na dlhšie časové obdobie.