História spoločnosti

Živnostenské oprávnenie

Živnostenské oprávnenie

  • 2001

V roku 2001 súčasný konateľ František Pleva, po 12 ročnej výťahárskej praxi, odchádza zo Stavebného bytového družstva. Získava živnostenské oprávnenie na výťahy, rozširuje a mení obchodné meno živnostenského oprávnenia na František Pleva – TREVYS. Začína samostatne vykonávať revízie, opravy a údržbu výťahov.

2001
2006
Založenie spoločnosti

Založenie spoločnosti

  • 2006

Postupne s narastajúcimi zákazkami priberá spolupracovníkov a v roku 2006 zakladá spoločnosť TREVYS s.r.o. so sídlom na ulici Západná 16, Trenčín. Firma má priestory na viacerých miestach v Trenčíne.

Prvý nový výťah

Prvý nový výťah

  • 2009

V roku 2009 sme namontovali a uviedli do prevádzky prvý nový výťah.

2009
2017
Výstavba vlastnej budovy

Výstavba vlastnej budovy

  • 2017

Zahájenie výstavby vlastnej budovy na ulici Bratislavská 2058/8 v Trenčíne.

Dokončenie výstavby nového sídla spoločnosti

Dokončenie výstavby nového sídla spoločnosti

  • 2020

1.augusta 2020 bol vykonaný zápis zmeny sídla spoločnosti TREVYS s.r.o. v Obchodnom registri, čím bol úspešne zavŕšený presun sídla spoločnosti do nových, vlastných priestorov na ulici Bratislavská 2058/8 v Trenčíne.

2020
2021
20 rokov na trhu

20 rokov na trhu

  • 2021

Oslávili sme 20 rokov na trhu ako samostatná firma a zhodou okolností sme v tomto roku kompletne vymenili 100-ý výťah.

Pri tejto príležitosti sme popracovali na firemnej identite a predstavili nové firemné logo.